top of page

RAWreport | Themashoot TAZ2021


Tijdens Theater Aan Zee wordt dit jaar ook aandacht besteedt aan de jeugd en dit met dank aan enkele enthousiaste jongeren. Onder de noemer TAZ Youth werd een compleet driedaags dagprogramma opgesteld met als afsluit telkens enkele gratis concerten in het OHK.

Bedoeling Ik vroeg drie bands die zouden optreden of ze het zagen zitten deel te nemen aan een korte shoot rond één van de thema's van de editie 2021: amor mundi, verwondering, verbondenheid en zorgeloosheid. Bedoeling was dat elk van hen één thema zou kiezen dat hen het meest aanspreekt en we dan het moment en de lokatie zouden laten spelen.

Realiteit We lieten gewoon het moment en de lokatie spelen.

Resultaat Aan jullie om te oordelen of we in onze opzet zijn geslaagd.


met dank aan: Femke, Gert-Jan, Michiel, Alec, Fieke, Jente, Amber en Marie voor jullie bereidwillige en spontane medewerking.


NEVA Wolker Kids With Buns

bottom of page